Principali

CRONY ima uspostavljenu saradnju sa nizom poznatih i velikih svetskih proizvođača opreme iz oblasti svoje delatnosti.

Politika firme CRONY je da saradnju uspostavlja sa proizvođačima opreme iz okvira svoje delatnosti sa proizvođačima i isporučiocima opreme svetski priznatog kvaliteta, tj. isporučiocima koji imaju značajan udeo na svetskom tržištu, značajne reference i tržišnu konkurentnost.

 

Sadašnja zastupnička lista firme CRONY sadrži više od 30 poznatih proizvođača opreme iz sledećih oblasti:

·     Oprema za izgradnju fiberoptičke infrastrukture

·     Oprema za izgradnju mobilnih radio mreža

·     Oprema za kablovske distributivne sisteme

·     Aktivna oprema iz oblasti telekomunikacija

·     Merna oprema i sistemi za testiranje i nadzor performansi telekomunikacione infrastrukture

·     Alati i pribor za instalaciju i održavanje opreme i infrastrukture