Anketni list 

 

Sertifikat ISO-9001

Sertifikat ISO-14001

Sertifikat ISO-18001

Sertifikat ISO-27001

 

 

EXIR TELECOM

Principali Mobilne mreže EXIR TELECOM

Proizvodi EXIR TELECOM


 

EXIR TELECOM: Antenski paneli i antenski sistemi za RTV difuziju

Omnidirekcione antene, antenski paneli i sistemi (emisione RTV antene) za FM i TV radiodifuzne punktove.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: Kombajneri za RTV difuziju

Asortiman kombajnera za potrebe predajnika za FM radio i TV difuziju (band III i V/VI). Varijante za snage u rasponu od 3kW do 40kW.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: COMM, Familija kombajnera - dipleksera i tripleksera

Asortiman kombajnera pokriva sve kombinacije opsega GSM900, GSM1800 i 3G, kao i verzije kombajnera prijem/predaja u okviru jednog opsega. Transparentni za DC i AISG v2.0 na odabranim portovima.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: Spliteri i sprežnici

Spliteri i sprežnici (spliteri sa nejednakom iznosom deljenja signala) za podopsege frekvencija u opsegu 380 MHz do 2700 MHz.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: Prelazni antenski kablovi

Prelazni antenski kablovi različitih dužina i kombinacija konektora na krajevima sa IP68 klasifikacijom otpotnosti na uticaj okoline.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: Koaksijalni konektori

Asortiman N i 7-16 DIN konektora i za šasijsku montažu i montažu na koaksijalne kablove od 1/2” do 1 5/8“.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: Veštačka opterećenja

Veštačka opterećenja za absorbovanje RF signala, u rasponu snaga od 5W do 100W.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: Koaksijalna prespojna polja i preklopnici za RTV difuziju

Prespojna polja i preklopnici sa spliterima namenjeni za FM i TV radiodifuzne punktove.

Izvorni tehnički podaci

EXIR TELECOM: Kruti koaksijalni kablovi

Krute koaksijalne komponente za potrebe instalacija predajnika za FM radio i TV difuziju (band III i V/VI).

Izvorni tehnički podaci

Vesti

Obeležena 25-godišnjica firme CRONY

21. novembar 2016.

Dana 18.11.2016, godine uz prisustvo velikog broja zvanica, ...više

UFED User Forum

03. april 2015.

Konferencija o forenzici mobilnih telefona ...

Arhiva ...