Anketni list 

 

Sertifikat ISO-9001

Sertifikat ISO-14001

Sertifikat ISO-18001

Sertifikat ISO-27001

 

 

PROMAX

Principali Merna oprema PROMAX

Proizvodi PROMAX

 

PROMAX: TV EXPLORER HD+, Analizator TV visoke definicije

Najnapredniji TV analizator polja u svojoj klasi. Uz sve osobine analizatora TV EXPLORER HD uz dodatak Dolby Digital Plus dekodera i merenje i demodulaciju za DVB-T2 sistem.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: PROMAX 10 SE, Kablovski TV QAM analizator

PROMAX-10SE je višenamenski kablovski TV analizator i predstavlja idealan alat za instalaciju i održavanje mreže. Ima mogućnost merenja MER-a i BER-a na digitalnim QAM kanalima uz zadržavanje svih tipičnih funkcija za instrument ove klase.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: PROMAX 8 SE, Cable TV analyser

Analizator kablovskih TV mreža koji poseduje sve funkcije potrebne za instalaciju, verifikaciju o održavanje kablovskih TV mreža.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: PROLINK-1C, Osnovni kablovski TV analizator

Merač nivoa analognih kanala i snage digitalnih kanala u opsegu 48 MHz do 870MHz (opciono i u opsegu 5MHz do 48 MHz u kablovskim i MMDS analognim i digitalnim opsezima frekvencija.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: PROMAX-27,  DOCSIS i EuroDOCSIS analizator kablovskih mreža

Namenjen za instalaciju i održavanje video i interaktivnih širokopojasnih servisa preko TV kablovske mreže baziranih na EuroDOCSIS i DOCSIS 2.0 standardima. Podržava VoIP i IPTV.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: TVHUNTER DTT merač polja

Instrument namenjen za instalaciju digitalnih zemaljskih TV sistema (DTT) uključujući osnovna merenja kvaliteta prijema: MER, CBER, VBER itd.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: SATHUNTER+, DVB-S/S2 Merač polja

Instrument namenjen za instalatere sistema za kućni prijem satelitskih signala, potpuno automatizovan i jednostavan za korišćenje.

na srpskom...  na engleskom...

PROMAX: PROFI-70, Analizator WLAN mreža

Analizator lokalnih bežičnih mreža (WLAN) baziranih na Wi-Fi standardu IEEE 802.11b i 802.11g. Opseg frekvencija 2412 MHz do 2484 MHz.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: AE-966, AE-967, Analizatori spektra

Analizatori spektra bez (AE-966) i sa traking generatorom (AE-967) u opsegu frekvencija 9 kHz do 3 GHz i propusnim opsezima 3 kHz, 30 kHz, 300 kHz i 4MHz..

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: OS-782, Poliskop/osciloskop sa multimetrom

Dvokanalni ručni osciloskop sa multimetrom, LED displej u boji 3,8”, za frekvencijski opseg do 20 MHz..

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: PROLITE-60, Prenosni analizator optičkog spektra

Namenjen je za instalaciju i održavanje sistema u kojima se koristi više od jedne talasne dužine u istom optičkom vlaknu.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: IC-002,  Protočni vatmetar

Namenjen za merenje direktne i reflektovane snage na antenskim fider kablovima u opsegu frekvencija 25 MHz do 1000 MHz za snage do 150W.

Izvorni tehnički podaci

PROMAX: TC-470, Tragač parica

Komplet tragača parica koji se sastoji od generatora tonova i sonde sa pojačavačem namenjen za lako nalaženje parica u kablovskim snopovima.

Izvorni tehnički podaci

 

Vesti

Obeležena 25-godišnjica firme CRONY

21. novembar 2016.

Dana 18.11.2016, godine uz prisustvo velikog broja zvanica, ...više

UFED User Forum

03. april 2015.

Konferencija o forenzici mobilnih telefona ...

Arhiva ...